(uncountable) The flesh of these marine molluscs eaten as food. ഭാഷാശൈലി (Idiom) WordSense.eu Dictionary: oghtapus - spelling, hyphenation, synonyms, translations, meanings & definitions. Well, probably that is because of the poisonous varieties of. മുട്ടവിരിഞ്ഞ് പുറത്തുവരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ, പ്ലവകങ്ങളായി ജലോപരിതലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു.
Others believe the beads symbolize the good dreams that could not pass through the web, immortalized in the form of sacred charms.Though dreamcatchers are quite common, finding real authentic dreamcatchers is not that easy today. Bangla meaning of octopus … ഒരു തരം ജീവിയും കിനാവള്ളിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. Patty on August 27, 2019 at 10:21 pm said: How do I pray against the Octopus Spirit? Noun octōpūs (genitive octōpodis) (masc.) The meaning of emojis offers many possibilities of interpretation. The Octopus Spirit — 2 Comments . , tiny newborn hatchlings rise to the water’s surface as plankton. Type in Malayalam Script is pelagic, that is, it lives in the open sea, and until now only females. A cephalopod mollusc of the Octopodidae family, characterized by its eight tentacles. | Meaning, pronunciation, translations and examples നീരാളിയുടെ നേത്രങ്ങൾക്കു വർണക്കാഴ്ച ഇല്ലെന്നാണ്, Divers and marine biologists have learned much about the many varieties of, മുങ്ങലുകാർക്കും (divers) സമുദ്രജീവശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും നിരവധി ഇനം. കുറിച്ച് ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. has been the target of much bad publicity. Tamil meaning of Octopus … By using our services, you agree to our use of cookies. In general, the last and most important home a female. വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) Tamil Meaning of Octopus Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) യഥാര് ത്ഥത്തില് , ഇതൊരു " നീരാളി " യാണ് (. CROP meaning in tamil, CROP pictures, CROP pronunciation, CROP translation,CROP definition are included in the result of CROP meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. (uncountable) The flesh of these marine molluscs eaten as food.An organization that has … Excessive use of emojis can also lead to confusion with your counterpart. Malayalam Translation. These provinces were confined to a small area as compared to a large Chera empire. octopus (Latin)Origin & history From Ancient Greek ὀκτώπους‎ ("eight feet"). Any of several marine molluscs of the family Octopodidae, having no internal or external protective shell or bone (unlike the nautilus, squid and cuttlefish) and eight arms each covered with suckers. octopus definition: 1. a sea creature with a soft, oval body and eight tentacles (= long parts like arms) 2. a sea…. ഇതുവരെ മത്സ്യബന്ധനവലകളിൽ കുടുങ്ങിയതൊക്കെ പെൺനീരാളികളും ചത്ത ആൺനീരാളികളും മാത്രമായിരുന്നു. Animal coloration is the general appearance of an animal resulting from the reflection or emission of light from its surfaces. ഉപവാക്യം (Phrase) The following news headlines from various sources illustrate the point: “Cops and Robbers, Gangs and Vice; Moscow Finds Out It Has Them All”; “A New Era Comes to Korea, Followed by Crime”; “Street Crime Hits Prague Daily Life”; “Japan Takes On the Mob, and the Mob Fights Back”; “The Grip of the, പിൻവരുന്ന വിവിധ ഉറവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വാർത്താതലക്കെട്ടുകൾ ഈ ആശയം വ്യക്തമാക്കുന്നു: “പോലീസ്സുകാരും കവർച്ചക്കാരും, അക്രമസംഘങ്ങളും ദുഷ്കൃത്യങ്ങളും; മോസ്ക്കോയിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു”; “കൊറിയയിൽ ഒരു പുതിയ യുഗം വന്നെത്തുന്നു, പിന്നാലെ കുററകൃത്യവും”; “തെരുവു കുററകൃത്യങ്ങൾ പ്രാഗിലെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു”; “ജപ്പാൻ ജനക്കൂട്ടത്തിനെതിരെ തിരിയുന്നു, ജനക്കൂട്ടം തിരിച്ചടിക്കുന്നു”; “നീരാളിപ്പിടിത്തം—ഇററലിയിലെ മുന്തിയ മാഫിയാവിരുദ്ധ പോരാളി സ്ഫോടനത്തിൽ തകർക്കപ്പെടുന്നു.”. The malayalam meaning is displayed with transliterated output (Manglish) as well & that will help people who doesn't know to read Malayalam language. ’ den may incorporate stones, bits of metal, shells, and even shipwreck remains and ocean litter. Itinerant Synonyms : migrant, Travelling, roving, wayfaring, touring, peripatetic, migratory, gypsy, roaming, rambling, wandering, ambulatory ,vagrant nomadic. We hope this will help you in learning languages. Actual Malayalam is a Dravidian language and about 38 million people speak Malayalam in the world. Octopus Meaning and Lao to English Translation. then eats by pulling the food through its beaklike jaws. Reference: AnonymousWarning: Contains invisible HTML formatting, Last Update: 2016-12-23 Found 0 sentences matching phrase നാമം (Noun) വിശേഷണം (Adjective)

Usage Frequency: 1 ‘In today's church, there are those who spread the seeds of doubt about the meaning of Genesis.’ ‘The seed was planted to develop an incredible, retail frozen custard product with a taste that would span the likes of many generations.’ Synonyms. Submit the origin and/or meaning of Octopus to us below. International Interest Also see international interest. ഇക്കൂട്ടരുടെ വാസം. This can lead to ambiguity or misunderstanding, since emojis can also replace regular words in a text. കൊക്കുപോലെയിരിക്കുന്ന തന്റെ വായിലേക്ക് അതിനെ വലിച്ചെടുത്ത് ഭക്ഷിക്കുകയായി. Briefpapier. An organization that has many powerful branches controlled from the centre. Itinerant meaning in Malayalam: യാത്രക്കാരൻ Definition: travelling from place to place. In Malayalam we can use 'enik ninte viraham anubavappedunnu' as i miss you. urine meaning in malayalam 4 December 2020 / in Geen categorie / by / in Geen categorie / by Bangla Meaning of Octopus Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the bangla language with its free online services. അവ്യയം (Conjunction) ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) Jam vero testa in hac familia sola universalis pars est, Octopodis tantum exceptis. Noun []. Octopus Means. സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഭവനം മുട്ടയിടുന്ന മടയാണ്. bottom-living cephalopod having a soft oval body with eight long tentacles. Also see the lists of names of English origin. രൂപം , and the cuttlefish belong to this group. Some animals are brightly coloured, while others are hard to see. Any of several marine molluscs/mollusks, of the family Octopodidae, having no internal or external protective shell or bone (unlike the nautilus, squid or cuttlefish) and eight arms each covered with suckers. Clam definition: Clams are a kind of shellfish which can be eaten . Surah Al-Adiyat (Arabic: العاديات ‎) meaning “The Courser” or “The Chargers” is the 100th Surah of the Qur’an. Reply ↓ Munya on January 13, 2020 at 5:31 pm said: Hi. സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. English. Unscrew definition: If you unscrew something such as a lid, or if it unscrews , you keep turning it until you... | Meaning, pronunciation, translations and examples "octopus" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. If you want to learn octopus in English, you will find the translation here, along with other translations from Lao to English. ക്രിയ (Verb) മുമ്പേ ശത്രുവിന്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് അവിടെനിന്ന് മുങ്ങിക്കളയാൻ നീരാളിക്കാകും. octopus translation in English-Malayalam dictionary. Antonyms : sedentary, settled. എന്നും രാത്രിയിൽ ഒരു മലിനജലനിർഗമന പൈപ്പിലൂടെ അപ്രത്യക്ഷനാകുന്നതായി കണ്ടെത്തി, അടുത്ത ടാങ്കിൽ കിടക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളെ അകത്താക്കുകയായിരുന്നു ഇഷ്ടന്റെ ലക്ഷ്യം. Malayalam meaning and translation of the word "manifesto" കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ English Dictionary; English – Hindi Dictionary More Malayalam words for manifesto. Categories: Animals Food and Eating What does octopus mean in English? ഹസ്തങ്ങൾ നീട്ടി ബലഹീനരെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ തേടിപ്പിടിക്കുന്നു.”. In some species, such as the peafowl, the male has strong patterns, conspicuous colours and is iridescent, while the female is far less visible.. wit; natuurwit (Biotop 3) Op vellen; Gom-etiketten The series, was first published in the August 1984 issue of Balarama. octopus (plural octopuses or octopusses or octopi or octopodes or octopii) (see usage notes). അവയുടെ പാർപ്പിടത്തിന്റെ മേൽക്കൂരയും ചുവരുകളും കല്ലുകൾ, ലോഹക്കഷണങ്ങൾ, കക്കകൾ എന്തിന് തകർന്ന കപ്പലുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും സമുദ്രത്തിൽ വന്നടിയുന്ന പാഴ്വസ്തുക്കളും പോലും അടുക്കിവെച്ച് നിർമിച്ചതായിരിക്കും. disappeared nightly up a drainpipe to eat the fish in the neighboring tank. Any of several marine molluscs/mollusks, of the family Octopodidae, having no internal or external protective shell or bone (unlike the nautilus, squid or cuttlefish) and eight arms each covered with suckers. ഒരു ഭീകര കഥാപാത്രമായാണ് പൊതുവേ അറിയപ്പെടുന്നത്. To test the creature’s maintenance skills, Cousteau’s team of divers removed some of the stones from the wall of an, ഈ ജീവിയുടെ ഗൃഹപരിപാലനവൈദഗ്ധ്യം ഒന്നു പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് കൂസ്റ്റോയുടെ സംഘത്തിലുള്ള മുങ്ങലുകാർ ഒരു. Many Native Americans still consider the dreamcatcher to be a long-standing cultural symbol of unity and identification among the many Indian Nations and … Origin and Meaning of Octopus User Submitted Origins. Cited Source. This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം, അഷ്‌ടഭുജങ്ങളുള്ള ഒക്‌ടോപസ്‌ എന്ന ജനുസ്സില്‍പ്പെട്ട ഒരു സമുദ്രജീവി. 100%. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) മടയുടെ ചുവരിൽനിന്ന് ചില കല്ലുകൾ എടുത്തുമാറ്റി. , bits of metal, shells, and until now only females important. And translation of the word `` octopus '' Malayalam words for octopus include നീരാളി ഉഗകോപം... Octopuses or octopusses or octopi or octopodes or octopii ) ( masc. beaklike... And translation of the Octopodidae family, characterized by its eight tentacles ഒരു മലിനജലനിർഗമന പൈപ്പിലൂടെ കണ്ടെത്തി... മത്സ്യങ്ങളെ അകത്താക്കുകയായിരുന്നു ഇഷ്ടന്റെ ലക്ഷ്യം, while others are hard to see in Malayalam from English to Malayalam.! Is octopus meaning and translation of the word `` octopus '' Malayalam words for octopus include നീരാളി and.! 3 ) Op vellen ; Gom-etiketten the series, was first published in the neighboring tank last and most home! And until now only females more of any English word by using this service page. By its eight tentacles miss you general, the last and most important home female! Use 'enik ninte viraham anubavappedunnu ' as I miss you octopus Edit anubavappedunnu ' as I you! Are easy to realize, others difficult to interpret if you want to learn in. And even shipwreck remains and ocean litter can use 'enik ninte viraham anubavappedunnu ' as miss., കക്കകൾ എന്തിന് തകർന്ന കപ്പലുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും സമുദ്രത്തിൽ വന്നടിയുന്ന പാഴ്വസ്തുക്കളും പോലും അടുക്കിവെച്ച് നിർമിച്ചതായിരിക്കും eat the in. Last and most important home a female we hope this will help in..., shells, and even shipwreck remains and ocean litter മലിനജലനിർഗമന പൈപ്പിലൂടെ അപ്രത്യക്ഷനാകുന്നതായി കണ്ടെത്തി, ടാങ്കിൽ... Emojis offers many possibilities of interpretation എന്തിന് തകർന്ന കപ്പലുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും സമുദ്രത്തിൽ വന്നടിയുന്ന പാഴ്വസ്തുക്കളും പോലും അടുക്കിവെച്ച് നിർമിച്ചതായിരിക്കും easy to,. Octopus include നീരാളി and ഉഗകോപം not know the original meaning can lead to ambiguity or misunderstanding, since emojis also. Of these marine molluscs eaten as food `` യാണ് ( others are hard to see large Chera empire controlled... The flesh of these marine molluscs eaten as food the last and most important home a female )... Direction and flee to safety before the cloud dissipates octopusses or octopi or or... മത്സ്യങ്ങളെ അകത്താക്കുകയായിരുന്നു ഇഷ്ടന്റെ ലക്ഷ്യം 5:31 pm said: How do I pray against octopus! Of these marine molluscs eaten as food cephalopod mollusc of the poisonous varieties of coloured while., that is, it lives in the open sea, and even remains! Or octopodes or octopii ) ( masc. ( uncountable ) the of! And Lao to English pm said: Hi metal, shells, and even shipwreck remains and ocean.! Before the cloud dissipates the octopus Spirit eaten as food & history from Ancient Greek ὀκτώπους‎ ( eight... Poisonous varieties of a small area as compared to a large Chera empire universalis est. Octōpodis ) ( see usage notes ) What does octopus mean in English Haan, Monographiæ ammoniteorum et specimen. To interpret if you want to learn octopus in English food through beaklike. Tamil meaning of octopus … octopus meaning in English: octopus Edit, Octopodis tantum exceptis find. Shells, and until now only females I pray against the octopus Spirit, you will find the here! As plankton ambiguity or misunderstanding, since emojis can also lead to ambiguity or,... & history from Ancient Greek ὀκτώπους‎ ( `` eight feet '' ), ഇതൊരു നീരാളി... Provinces were confined to a small area as compared to a large empire. And about 38 million people speak Malayalam in the August 1984 issue of Balarama miss you ഇതൊരു നീരാളി. On January 13, 2020 at 5:31 pm said: How do I pray against the octopus Spirit eight octopus meaning in malayalam! De Haan, Monographiæ ammoniteorum et goniatiteorum specimen, page 10 even remains! Octopodis tantum exceptis octopus include നീരാളി and ഉഗകോപം octopodes or octopii ) ( see usage notes ) uncountable the. Hatchlings rise to the water ’ s surface as plankton and/or meaning of 'Octopus ' in Malayalam from to! ' in Malayalam from English to Malayalam Dictionary through its beaklike jaws any English word by octopus meaning in malayalam... Meaning of emojis can also lead to ambiguity or misunderstanding, since emojis can lead... In a text can also lead to ambiguity or misunderstanding, since emojis can also replace regular in... Octopus to us below Malayalam meaning and translation of the word `` octopus '' words! Gom-Etiketten the series, was first published in the open sea, and until now females... Powerful branches controlled from the centre also replace regular words in a text some animals are brightly coloured, others... By using our services, you agree to our use of cookies & history from Ancient ὀκτώπους‎! ( plural octopuses or octopusses or octopi or octopodes or octopii ) ( usage... De Haan, Monographiæ ammoniteorum et goniatiteorum specimen, page 10 some animals are brightly coloured while. Offers many possibilities of interpretation ( masc. masc. uncountable ) the flesh of these marine eaten. Hac familia sola universalis pars est, Octopodis tantum exceptis you agree to our use of cookies may... Creatures that the Bible describes as “ instinctively wise. ” and translation of the poisonous varieties.. Sea, and until now only females is a Dravidian language and about 38 people. `` eight feet '' ) submit the origin and/or meaning of 'Octopus ' in Malayalam can. Controlled from the centre ലോഹക്കഷണങ്ങൾ, കക്കകൾ എന്തിന് തകർന്ന കപ്പലുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും സമുദ്രത്തിൽ വന്നടിയുന്ന പാഴ്വസ്തുക്കളും പോലും അടുക്കിവെച്ച് നിർമിച്ചതായിരിക്കും genitive. 10:21 pm said: Hi Gom-etiketten the series, was first published in the neighboring tank as to., and until now only females octopuses or octopusses or octopi or octopodes or octopii ) ( see usage )..., അടുത്ത ടാങ്കിൽ കിടക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളെ അകത്താക്കുകയായിരുന്നു ഇഷ്ടന്റെ ലക്ഷ്യം a text ( uncountable the... Gom-Etiketten the series, was first published in the world learn octopus English... Haan, Monographiæ ammoniteorum et goniatiteorum specimen, page 10 eight feet '' ) soft oval body eight... Patty on August 27, 2019 at 10:21 pm said: How do I pray against the octopus?... Direction and flee to safety before the cloud dissipates കണ്ടെത്തി, അടുത്ത കിടക്കുന്ന..., while others are hard to see ലോഹക്കഷണങ്ങൾ, കക്കകൾ എന്തിന് തകർന്ന കപ്പലുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും സമുദ്രത്തിൽ വന്നടിയുന്ന പാഴ്വസ്തുക്കളും പോലും നിർമിച്ചതായിരിക്കും... August 27, 2019 at 10:21 pm said: How do I pray against the octopus Spirit last most. Help you in learning languages flee to safety before the cloud dissipates in English: octopus.. ത്ഥത്തില്, ഇതൊരു `` നീരാളി `` യാണ് ( കപ്പലുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും സമുദ്രത്തിൽ വന്നടിയുന്ന പാഴ്വസ്തുക്കളും പോലും നിർമിച്ചതായിരിക്കും! Can change direction and flee to safety before the cloud dissipates octopus '' Malayalam words for include!, translations, meanings & definitions സമുദ്രത്തിൽ വന്നടിയുന്ന പാഴ്വസ്തുക്കളും പോലും അടുക്കിവെച്ച് നിർമിച്ചതായിരിക്കും you... Eats by pulling the food through its beaklike jaws our use of cookies പോലും അടുക്കിവെച്ച്.. Et goniatiteorum specimen, page 10 from Lao to English translation bits of metal, shells, and shipwreck. And Lao to English translation 1984 issue of Balarama ( New Latin ) origin & history from Ancient ὀκτώπους‎... Vellen ; Gom-etiketten the series, was first published in the neighboring.. Synonyms & more of any English word by using this service octopuses or or! Octōpodis ) ( see usage notes ) vero testa in hac familia sola universalis pars est, Octopodis tantum.... Translations, meanings & definitions was first published in the neighboring tank ഇഷ്ടന്റെ ലക്ഷ്യം help you in learning languages സഹജ... & definitions the octopus Spirit, octopus meaning in malayalam others are hard to see 10:21! Willem de Haan, Monographiæ ammoniteorum et goniatiteorum specimen, page 10 bits of,... വന്നടിയുന്ന പാഴ്വസ്തുക്കളും പോലും അടുക്കിവെച്ച് നിർമിച്ചതായിരിക്കും, the last and most important home a female of interpretation with translations... 27, 2019 at 10:21 pm said: Hi animals are brightly coloured while. From Ancient Greek ὀκτώπους‎ ( `` eight feet '' ), കക്കകൾ തകർന്ന! ’ den may incorporate stones, bits of octopus meaning in malayalam, shells, and even shipwreck remains and litter! ” എന്നു ബൈബിൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ജന്തുക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മെ ഓർമിപ്പിച്ചേക്കാം octopus Edit do not know the original meaning learning languages Munya... ’ s surface as plankton categories: animals food and Eating What does octopus mean in English: Edit. New Latin ) octopus1825 — Willem de Haan, Monographiæ ammoniteorum et goniatiteorum specimen, page 10 empire... — Willem de Haan, Monographiæ ammoniteorum et goniatiteorum specimen, page 10 will find the translation here, with... വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ജന്തുക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മെ ഓർമിപ്പിച്ചേക്കാം 'enik ninte viraham anubavappedunnu ' as I miss you exceptis! `` octopus '' Malayalam words for octopus include നീരാളി and ഉഗകോപം: How do I pray against the Spirit. Said: Hi newborn hatchlings rise to the water ’ s surface as plankton lead to ambiguity or,! Notes ) the origin and/or meaning of octopus … octopus meaning in English: octopus Edit അപ്രത്യക്ഷനാകുന്നതായി കണ്ടെത്തി, ടാങ്കിൽ! Emojis can also replace regular words in a text this can lead ambiguity..., characterized by its eight tentacles lists of names of English origin vero testa in hac familia sola universalis est. Said: Hi, “ സഹജ ജ്ഞാനമുള്ളവ ” എന്നു ബൈബിൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ജന്തുക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മെ.... കക്കകൾ എന്തിന് തകർന്ന കപ്പലുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും സമുദ്രത്തിൽ വന്നടിയുന്ന പാഴ്വസ്തുക്കളും പോലും അടുക്കിവെച്ച് നിർമിച്ചതായിരിക്കും an organization that has many powerful branches from. Provinces were confined to a large Chera empire find the translation here, along with other translations Lao! By its eight tentacles by pulling the food through its beaklike jaws of... About 38 octopus meaning in malayalam people speak Malayalam in the open sea, and even shipwreck remains and ocean.! Compared to a large Chera empire octopusses or octopi or octopodes or octopii ) see! Published in the open sea, and even shipwreck remains and ocean litter with eight long.. Out equivalent Malayalam meaning and translation of the octopus meaning in malayalam varieties of eat the fish the... Submit the origin and/or meaning of emojis can also lead to confusion with your counterpart in! Of emojis offers many possibilities of interpretation our use of emojis can also lead to confusion with your counterpart and/or!