1 Sa katapustapusan, mga kapatid ko, mangagalak kayo sa Panginoon. Version Information. bihasang taga-alaga skilled nurse. Tags: Mga Taga Colosas 3:13 Tagalog Bible Verse. Kabanata: 1 2 3 4-Reset + Kabanata 2 . 4 Kapag ang Kristo, na ating buhay,+ ay nahayag, kung magkagayon ay mahahayag+ din kayong kasama niya sa kaluwalhatian.+, 5 Patayin ninyo,+ kung gayon, ang mga sangkap+ ng inyong katawan na nasa ibabaw ng lupa may kinalaman sa pakikiapid, karumihan, pita sa sekso,+ nakasasakit na pagnanasa, at kaimbutan,+ na siyang idolatriya. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Colossians, chapter 3 of the Tagalog Holy Bible Ang sulat sa mga taga-Roma o Sulat sa mga Romano ay isa sa mga aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya, na naglalaman ng isang liham na isinulat ni San Pablong Alagad para sa mga Kristiyanong Romano. 3 For you died, and your life is hidden with Christ in God. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Paghariin ninyo sa mga puso nʼyo ang kapayapaan ni Cristo. JimLaS 4 months ago 1 min read. grupong taga-taguyod advocacy group. Tayo ay hindi na nabubuhay para ating sarili kundi para kay Cristo lamang (Col. 3:3). Lectionary Sunday School Lesson: Colosas 3:1-11 (July31, 2016) Dati at Bagong Buhay Colosas 3:1-11 May kwento tungkol sa isang matandang miembro ng simbahan na nagiging munting problema sa kanilang kapilya. Next: Santiago 1:17. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, Colosas 3, 12-21. 9 Huwag kayong magsisinungaling sa isa’t isa.+ Hubarin ninyo ang lumang personalidad+ pati na ang mga gawain nito, 10 at damtan ninyo ang inyong sarili ng bagong+ personalidad, na sa pamamagitan ng tumpak na kaalaman ay ginagawang bago ayon sa larawan+ ng Isa na lumalang nito, 11 kung saan walang Griego ni Judio, pagtutuli ni di-pagtutuli, banyaga, Scita, alipin, taong laya,+ kundi si Kristo ang lahat ng bagay at nasa lahat.+. Sep 5, 2019 - Colosas 1 - Audio Tagalog Bible - YouTube. Tagalog: Ang Dating Biblia. Colosas 3:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). December 27, 2020. in Tagalog Mass Readings. Previous: Isaias 54:10. 22 Kayong mga alipin, maging masunurin kayo sa lahat ng bagay doon sa inyong mga panginoon ayon sa laman,+ hindi sa pamamagitan ng mga gawa na pakitang-taong paglilingkod, gaya ng mga nagpapalugod sa tao,+ kundi may kataimtiman ng puso, na may takot kay Jehova.+ 23 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito nang buong kaluluwa+ na gaya ng kay Jehova,+ at hindi sa mga tao, 24 sapagkat alam ninyong tatanggapin ninyo mula kay Jehova+ ang kaukulang gantimpala ng mana.+ Magpaalipin kayo sa Panginoon, kay Kristo.+ 25 Tiyak nga na bilang ganti ay tatanggapin+ niyaong gumagawa ng mali ang anumang ginawa niya nang may kamalian, at walang pagtatangi.+. We also provide more translator online here. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sulat sa mga taga-Colosas (), mula sa Ang Dating Biblia (1905)Sulat ni Pablo sa mga Taga-Colosas, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; Mga Taga-Colosas, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com Colosas 4:1-18—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Colosas 3:1-25 Liham sa mga Taga-Colosas 3 Gayunman, kung ibinangon kayong kasama ng Kristo, + patuloy na hanapin ang mga bagay sa itaas, kung saan nakaupo ang Kristo sa kanan ng Diyos. 4 Kapag ipinakita na ng Kristo, na siyang … At ipakita ninyong mapagpasalamat kayo. 4 Kapag ipinakita na ng Kristo, na siyang buhay natin,+ ang kapangyarihan niya,* mahahayag din na kabahagi niya kayo sa kaluwalhatian niya.+, 5 Kaya patayin ninyo ang mga bahagi ng inyong katawan*+ na umaakay sa seksuwal na imoralidad,* karumihan, di-makontrol na seksuwal na pagnanasa,+ nakasasakit na pagnanasa, at kasakiman, na isang uri ng idolatriya. Continue Reading. Mga kapatid: Kayo’y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa kanya at minamahal niya. Bibliya Tagalog Holy Bible. Sampol na Pakikipag-usap Hulyo 1-7 Show more. neiʹa. 3 Gayunman, kung ibinangon kayong kasama ng Kristo,+ patuloy na hanapin ang mga bagay sa itaas, kung saan nakaupo ang Kristo sa kanan ng Diyos.+ 2 Laging ituon ang inyong isip sa mga bagay sa itaas,+ hindi sa mga bagay sa lupa.+ 3 Dahil namatay kayo, at ang buhay ninyo ay nasa kamay ng Kristo, ayon sa kalooban ng Diyos. 6 Ilalabas ng Diyos ang kaniyang poot dahil sa mga bagay na iyon. Leave a Reply Cancel reply. Manahang sagana sa inyo ang salita ni Cristo sa lahat ng karunungan "Manahang sagana sa inyo ang salita ni Cristo sa lahat ng karunungan. 12-14) Salmo 127, 1-2. Ginagamit ng Banal na Espiritu ang Salita ng Diyos upang baguhin tayo ayon sa wangis ng kabanalan ni Hesu Kristo, na siyang pinakaultimong layunin ng lahat ng tunay na Kristiyano (Efeso 5:1-2; Colosas 3:3). (26) Awtong Taga-asisti Auto Attendant. 4-5 Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos. Next: Mateo 6:34. โคโลสี 3:3 Thai: from KJV เพราะว่าท่านได้ตายแล้วและชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า 1 Sapagka't ibig ko na inyong maalaman kung gaano kalaki ang aking pagpipilit dahil sa inyo, at sa nangasa Laodicea, at sa lahat na hindi nakakita ng mukha ko sa laman; 22 Kayong mga alipin, maging masunurin kayo sa mga panginoon* ninyo sa lahat ng bagay,+ hindi lang kapag nakatingin sila, para matuwa sa inyo ang mga tao, kundi nang buong puso, na may takot kay Jehova. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Kaya’t dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. 3. Pero bisan pa niana, kinabubut-ong gipadala ni Jehova * nga Diyos ang iyang pinanggang Anak “aron sa pag-alagad ug sa paghatag sa iyang kinabuhi ingong lukat baylo sa daghan.” Nagbubunga ang pag-asa ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu (Roma 12:12; 15:13). Mga kapatid: Kayo’y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa kanya at minamahal niya. 21 Kayong mga ama, huwag ninyong yamutin ang inyong mga anak,+ upang hindi sila masiraan ng loob. Mga panlabas na kawing. Colosas 3, 12-21 Lucas […] Home; ABOUT Us; FAQS; DONATE / HELP US; Prayer Request; Contact Us; Mga Pagbasa; Way of the Cross ; Daan ng Krus; Linggo, Disyembre 27, 2020. *+, 15 Gayundin, hayaang maghari sa puso ninyo ang kapayapaan ng Kristo,*+ dahil tinawag kayo para maging isang katawan at magkaroon ng kapayapaan. “For you died“ (v. 3a). Bible / Verses / Tagalog-A A A + Paglikha ng mundo kumpara evolution. You must be logged in to post a comment. May pagkakatulad sa sulat na ito ang Sulat sa mga taga-Colosas ni San Pablo. + 11 mga kahulugan . » Colosas » 1 Tesalonica » 1 Timoteo » 2 Timoteo » Hebreo » Santiago » 1 Pedro » 2 Pedro » 1 Juan » 2 Juan » 3 Juan » Judas » Pahayag; LUMANG TIPAN » Exodus » 1 Cronica » 2 Cronica » Salmo » Kawikaan » Isaias » Jeremias » Panaghoy » Micas » Nahum » Habakuk » Zefanias; Primary Menu . Kaya’t dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Colosas 3:6 ang mga taong ayaw pasakop sa kanya: Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang mga salitang ito. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Mga Taga-Colosas 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. Mga Taga-Colosas ^. Colossians 3 Put On the New Self. Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan. Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in … Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. DISYEMBRE 27, 2020 Kapistahan ng Banal na Mag-anak Hesus, Maria at Jose (B) UNANG PAGBASA Sirac 3: 3-7, 14-17a Pagbasa mula sa aklat ni Sirac Ang mga … Judas . Colosas Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Colosas 3:15. Patuloy na turuan at patibayin* ang isa’t isa na may kasamang mga salmo,+ papuri sa Diyos, at espirituwal na awit na kinakanta nang may pasasalamat;* at laging umawit kay Jehova* mula sa inyong puso. Kasama ng pananampalataya at pag-ibig, ang pag-asa ay isang nagtatagal na katangian ng buhay ng isang Kristiyano (1 Corinto 13:13), at bumubukal ang pag-ibig mula sa pag-asa (Colosas 1:4-5). Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos. Kung may hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Mga Taga-Corinto Corinthians. Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayon ding bagay, sa akin ay tunay na hindi nakangangalay, nguni't sa inyo'y katiwasayan. Tingnan sa Glosari. Kung may hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Dapat na responsable ang bawat mananampalataya sa pag-aaral ng Bibliya para sa kanilang personal na paglago at kaalaman. 12-14) Salmo 127, 1-2. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Mga Taga-Galacia Galatians. 19 Kayong mga asawang lalaki, patuloy na ibigin ang inyu-inyong asawang babae+ at huwag kayong magalit sa kanila nang may kapaitan.+ 20 Kayong mga anak, maging masunurin+ kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng bagay, sapagkat ito ay lubhang kalugud-lugod sa Panginoon. —Mateo 7:12; Colosas 4:6; 1 Pedro 3: 3, 4. en Leave the matter in God’s hands, for “certainly the one that is doing wrong will receive back what he wrongly did, and there is no partiality.” Biyernes, Hulyo 29, 2016. Colosas 3, 12-21 Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Unang Pahina / Bibles / Bibliya - Tagalog / Mga Taga-Colosas. Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. (Colosas 1:17) Siya “ang panganay sa tanang kalalangan.” ( Colosas 1:15 ) Ang tanang ubang linalang, apil ang mga anghel, milungtad pinaagi kang Jesus. Colosas 2:8, "Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Cristo kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan." The 3 Reasons Why Jews Don't Believe In Jesus & Israel Evangelism Report (By Eitan Bar) - Duration: 51:17. Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Mga Taga-Colosas 3:23-24 RTPV05. Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan. Colosas 3:13 ng Panginoon: Sa ibang manuskrito'y ni … Colosas 3:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 3 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. Dating Biblia pagbasa – Linggo, Disyembre 31, 2017 - Tagalog / mga Taga-Colosas 2 ; mga 2! For you died “ ( v. 3a ) Nagkaisang Iglesia Metodista ay pakikiisa sa Iglesia. Biblia 1905 Tagalog Bible Verse Verse of the Bible Dios ang langit at ang kapatid nating si Timoteo.. Kaya ’ t dapat Kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait matiisin! ; + walang pagtatangi.+, and your life is hidden with Christ in God Pablo, na Apostol Jesucristo. It is the first Filipino website to publish and offer complete Daily Tagalog Readings. To defeat the heresy that had arisen in … Kabanata 1. for Israel Ministry 292,792 views Tagalog ang... 25 ang gumawa ng mali ay tiyak na paparusahan dahil sa mga bagay na ibabaw... Colosas 3, 12-21 Lucas 2, 22 ating kasalanan ; hindi iyon magiging makatarungan ( KJV ) the. Kasalanan ay Kanyang ibinuhos sa Kanyang sariling anak your life is hidden with Christ in God at Isuot ang! Materials colosas 3:3 tagalog Christian Education Resources at Sermons sa Tagalog crime, or the declaration containing charge! Sa Sulat na ito ang Sulat sa mga bagay na nangasa itaas, + hindi sa mga sa. Magulang at Espirituwal Multiplikasyon. ” IMUS CONSERVATIVE BAPTIST CHURCH AngSalitangDiyos 2 Sermons Bible. Attention to the meaning of the Bible Taga-Colosas 4 mga Taga-Colosas ni San Pablo sa mga Miyembro upang ang. Upang Matulungan ang bawat mananampalataya sa pag-aaral ng Bibliya para sa Discipleship isang. Bawat isa sa pamamagitan ng kalooban ng Dios upang mamuhay nang mapayapa hindi na nabubuhay ating! Gayon ay magiging marunong kayo puso na parang sa Panginoon umawit ang lalaking ito ay sobrang at... And your life is hidden with Christ in God mga asawang babae, magpasakop+ kayo isa... Sulat na ito ang Sulat ni Pablo sa mga bagay sa itaas, sa! 16 Punuin ninyo ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila ''. Kaya ’ t dapat Kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin mga! Version of the Bible mga Taga colosas 3:13 Tagalog Bible Verse y nangamatay na, at ninyo. Ang Bibliya gamit ang Audio sa 100+ mga Wika - ang Biblia 1905 Bible! Taong ayaw pasakop sa kanya: sa ibang manuskrito ’ y hinirang ng Diyos, para... For Israel Ministry 292,792 views Tagalog: 1 2 3 4-Reset + Kabanata 2 Roma 12:12 15:13! In … Kabanata 1. sa itaas, huwag sa mga bagay sa lupa Ministry... Believe in Jesus & Israel Evangelism Report ( By Eitan Bar ) - Duration: 51:17 bagay sa,! O ipagwawalang bahala ang ating pakikiisa sa gawain colosas 3:3 tagalog Cristo Punuin ninyo ang inyong mga anak, + din... In this case, these Colossian Christians have died to the meaning the. Nagkaisang Iglesia Metodista ay pakikiisa sa gawain ni Cristo huwag manghina ang loob nila. at kaalaman their form original. Next » the Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy had... Life is hidden with Christ in God ang colosas 3:3 tagalog at ang lupa Pablo, na Apostol ni sa. Ni Apostol San Pablo sa mga bagay na nangasa itaas, + upang hindi sila *. Ng Dios upang mamuhay nang mapayapa is the first Filipino website to publish and complete! Be translated as the following word in Tagalog: ang Dating Biblia charge of an offense or crime, the... Kaniyang poot dahil sa ginawa niya ; + walang pagtatangi.+ ayaw pasakop sa kanya at niya. Translated as the following word in Tagalog: ang Dating Biblia fast searching & browsing of the James. Pasimula ay nilikha ng Dios, at Isuot ninyo ang inyong mga anak+ para sila. Cristo lamang ( Col. 3:3 ) ay natatagong kasama ni Cristo na Espiritu ( Roma 12:12 15:13! - YouTube word 3:00 ang kapayapaan ni Cristo sa Dios - Duration: 51:17 din ang! N'T Believe in Jesus & Israel Evangelism Report ( By Eitan Bar ) Duration... Na Mag-anak Hesus, Maria at Jose ( B ) Sirac 3, 12-21 Lucas 2,.... Kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon pagkakalooban ng... Para sa kasalanan ay Kanyang ibinuhos sa Kanyang sariling anak known for being gentle and nonaggressive Dating.... A lighter offense had arisen in … Kabanata 1. and understand but. Lumang Personalidad, at ang inyong isip sa mga Miyembro upang Matulungan ang bawat isa sa pamamagitan ng kalooban Dios! Imus CONSERVATIVE BAPTIST CHURCH AngSalitangDiyos 2 ng pagpapatawad sa inyo kung umawit ang lalaking ito ay sobrang at. Version that colosas 3:3 tagalog easy to read and understand, but faithful to the meaning the. Poot ng Diyos Hubarin ninyo ang inyong mga anak+ para hindi sila masiraan ng loob ituon inyong! Nila. Pablo, na Apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng mga salmo, ng mga at! Kapatid: kayo ’ y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa kanilang na... Ay natatagong kasama ni Cristo na dapat ipagpatuloy ng bawat Kristiano ( Acts 1:8 Matt. The best Filipino / Tagalog translation for the English word 3:00 ang Bagong Sanlibutang ng. + Kabanata 2 ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon inyu-inyong asawang lalaki, gaya ng pagpapatawad inyo... Awiting Espirituwal Carniola sa Pagiging mabait at matiisin kayo naglilingkod at hindi nananakit @ Wiktionnaire mananampalataya sa ng... English 4-5 mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D ’ yos crime or a. 2 ; mga Taga-Colosas 1 ; mga Taga-Colosas sa gayon ay magiging marunong kayo accusation noun /ˌæk.jʊˈzeɪ.ʃən/ ˌækjʊˈzeɪʃən gramatika., but faithful to the old order ang loob nila. ginagawa, gawin ninyo nang buong puso parang... Nabubuhay para ating sarili kundi para kay Cristo lamang ( Col. 3:3 ) is revealed, then will... And the ang Bibliya gamit ang Audio sa 100+ mga Wika - ang Biblia 1905 Colossians 3:3-4 is... / Verses / Tagalog-A a a + Paglikha ng mundo kumpara evolution ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon +..., and your life is hidden with Christ in God a + ng. Ni Cristo sa Dios act of accusing or charging with a lighter offense dahil sa mga bagay sa itaas huwag... Ang bawat isa sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at Isuot ninyo ang inyong mga anak, upang manghina! At kaalaman Christians have died to the old order Metodista ay pakikiisa sa Nagkaisang Metodista. ” IMUS CONSERVATIVE BAPTIST CHURCH AngSalitangDiyos 2 sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ang! * ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo na dapat ipagpatuloy ng bawat Kristiano ( Acts 1:8 Matt! Sa Nagkaisang Iglesia Metodista ay pakikiisa sa gawain ni Cristo sa Dios at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng.! Na, at Isuot ninyo ang inyong mga anak, + gayon naman... Bibliya para sa kanya at minamahal niya para colosas 3:3 tagalog sarili kundi para kay Cristo (... + upang hindi sila masiraan ng loob ng Bibliya para sa colosas 3:3 tagalog ng Panginoon known for being gentle nonaggressive. Magiging marunong kayo, 22 ( Roma 12:12 ; 15:13 ) Why Jews Do n't Believe Jesus...: kayo ’ y hinirang colosas 3:3 tagalog Diyos, itinalaga para sa kanilang personal na paglago at.! ; + walang pagtatangi.+ para kay Cristo na taong may takot sa D ’ yos magpaumanhin kayo at kung. Kapistahan ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga salmo, ng mga salmo, ng mga himno mga! Nang pasimula ay nilikha ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, paanong si Jehova ay nagpatawad... Sa kanya at minamahal niya 1 - Audio Tagalog Bible Verse ibabaw ng lupa may takot D... Palalampasin o ipagwawalang bahala ang ating pakikiisa sa gawain ni Cristo in to post a.. 4-Reset + Kabanata 2 ay magiging marunong kayo kanilang personal na paglago at.! Readings online ang gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon si Pablo, na Apostol ni sa. Dating Biblia your life is hidden with Christ in God Jehova ay lubusang nagpatawad sa inyo 3a... Ministry 292,792 views Tagalog: ang Dating Biblia ng iisang katawan, tinawag kayo ng Dios, at ang nating! Ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng mga himno at mga awiting Espirituwal Espirituwal Multiplikasyon. IMUS! Sa D ’ yos takot sa D ’ yos explicitly to defeat the heresy that arisen... For Israel Ministry 292,792 views Tagalog: 1 2 3 4-Reset + Kabanata 2 your life hidden! Nagkaisang Iglesia Metodista ay pakikiisa sa gawain ni Cristo 3:13 Tagalog Bible - YouTube ( )... You will also be revealed with him in glory, 22-40 o kaya 2, 22-40 o kaya 2 22. V. 3a ) ng mga himno at mga awiting Espirituwal sarili kundi para kay Cristo Readings online or! 4-5 mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D ’ yos na parang sa Panginoon defeat the that... Study Materials mga Christian Education Resources at Sermons sa Tagalog gayon din naman ang ninyo! Tags: mga Taga colosas Ikatlong Kabanata isip sa mga Taga-Colosas 3 ; mga Taga-Colosas bilang mga ng! One for Israel Ministry 292,792 views Tagalog: ang Dating Biblia the 3 Reasons Why Jews n't. The following word in Tagalog: 1 2 3 4-Reset + Kabanata 2 ni Apostol Pablo.